Page 16 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 16

ČETRTIČ

smo že tradicionalno prišli na skupen posvet
3. decembra 1993. Za kar 161 udeležencev
smo napisali in poslušali 26 referatov na
tematske sklope: Vodotok, vodni in obvodni
prostor, Zgrajenost, funkcionalnost in
vzdrževanje hidrosistemov, Gospodarjenje
z vodo, vodna bilanca in zagotavljanje vode
ter Ekosistemske presoje, vplivi na okolje in
sanacijski projekti.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21