Page 4 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 4

DRUGIČ

smo posvetovanje že z imenom Mišičev
vodarski dan '91 priredili 6. decembra
1991. Termin smo prestavili na jesen, ker
se vodarji februarja in marca srečujemo na
zimskih igrah in na Goljevščkovem dnevu.

Izbrali smo čas ob godu Sv. Miklavža,
patrona mlinarjev, splavarjev, brodarjev in
torej tudi vodarjev. Obenem smo tako lahko
počastili tudi spomin na Draga Mišiča, saj
se je to srečanje dogajalo nekaj dni po 70.
obletnici njegovega rojstva.

Bilo je pripravljenih 13 referatov na teme
o Sanaciji in renaturaciji vodotokov ter
o Dispoziciji odpadkov in odpadnih vod.
Registrirali smo 89 udeležencev. Na pobudo
kolegov iz Celja je bilo sklenjeno, naj se
Mišičev vodarski dan v Mariboru organizira
vsako leto kot vseslovensko posvetovanje.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9