Page 11 - Zbornik 31 - 2020
P. 11

Čas je, da se pokaže na prave krivce za dolgotraj-  tnih straneh so izdane smernice v zvezi z izvaja-
ne postopke in to so v glavnem projektanti - po-   njem na področju voda oziroma v povezavi s pose-
oblaščeni inženirji, ki svojega dela ne opravijo v  gi, ki imajo vpliv na vode, zato pričakujemo, da so
skladu s pravili stroke. Očitno bo morala ukrepati  pooblaščeni inženirji usposobljeni za strokovno
Inženirska zbornica in napraviti strokovni red v   pripravo tako projektne, kot tudi druge dokumen-
svojih vrstah.                    tacije.
DRSV pri svojem delu ne daje prednosti pripravi   Še veliko tem bi se lahko dotaknil, a za prvi moj
projektnih pogojev, ki niso obvezni. Na naših sple- uvodnik naj bo to dovolj.

Direktor Direkcije RS za vode
Roman Kramer, udig.

10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16