Page 7 - Zbornik 2023
P. 7

34. Mišičev vodarski dan

Petra Repnik, Marija Habinc, Peter Kolenko, Boštjan Kodrič, Vesna Kotnik, Špela Petelin, mag. Rok Penec, Tjaša Benedik

Popis vodnih objektov, naprav in ureditev VONU ter pomen popisa v okviru
upravljanja voda............................................................................................................................ 154

dr. Matevž Vremec, mag. Irena Kopač, dr. Gerfried Winkler, dr. Steffen Birk

Uporaba Python orodij za oceno vpliva podnebnih sprememb na vodno bilanco.................. 161

viš. pred. Matjaž Nekrep Perc, red. prof. dr. Renata Jecl, izr. prof. dr. Janja Kramer Stajnko

Primer brezkontaktnega določanja hitrosti vodotokov za potrebe hidravličnega
modeliranja.................................................................................................................................... 167

mag. Joerg Prestor, mag. Irena Kopač

Obravnava nesreč z razlitjem naftnih derivatov v tla in podtalje na območju Slovenije....... 173

mag. Luka Javornik, dr. Sašo Šantl, Davor Rozman

Upravljanje s plavinami v porečju Save Dolinke na podlagi modela transporta rinjenih
plavin.............................................................................................................................................. 181

Eva Horvat, Ana Kričej, Damjan Habe, dr. Polona Pengal

Popis rečnih ovir na porečju Reke............................................................................................... 189

Uroš Fink, Dr. Rok Soczka Mandac, dr. Mitja Bricelj, dr. Sašo Šantl

Metoda za prepoznavanje zelene infrastrukture – primer slovenskega morja in obale...... 194

Urban Jakop, Timotej Mišič

NATURA MURA - Prvi vidni učinki ukrepov renaturacije struge Mure..................................... 200

05	Reklamni oglasi............................................................................................ 211

                                                                                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12