Page 2 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 2

Vsebina

01       02

Uvodnik 5    Organiziranost upravljanja
        voda reke Drave skozi
Tomaž Prohinar zgodovino 8

        Franci Avšič, dr. Franci Steinman

        03                      04

        Podravje: Zgodovina hidroloških        Izvedeni ukrepi
        meritev, poplavna ogroženost in        varstva pred vodami
        suše 17                    v porečju Drave 33

        dr. Mira Kobold, mag. Marjan Bat,       mag. Smiljan Juvan,
        dr. Petra Souvent, Anja Vihar, Andrej Golob, Borut Roškar
        dr. Sašo Petan, dr. Andreja Sušnik, Ana Žust

06             07                 08

Energetska raba      Oskrba s pitno vodo        Odvajanje in čiščenje
vode reke Drave 53     v Podravju 67           odpadnih voda 76

mag. Igor Čuš, Jože Milič Željko Blažeka           dr. Uroš Krajnc
   1   2   3   4   5   6   7