Page 5 - Zbornik 2022
P. 5

33. Mišičev vodarski dan

dr. Uroš Krajnc

V spomin - dr. Metka Gorišek............................................................................................................9

mag. Smiljan Juvan

Uvodnik..............................................................................................................................................11

01	 Načrtovanjecelostnegaupravljanjavodapoporečjih

dr. Uroš Krajnc

Ekonomska kriza jesen 2021 – pomlad 2022 nujnost ponovnega ovrednotenja slovenske
strategije na področjih energetike in pridelave hrane ................................................................15

02	Tehnične smernice za načrtovanje urejanja

     vodotokov

Izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, Nina Humar

Predstavitev in utemeljitev priprave smernic za načrtovanje malih zajezitev.........................25

Miha Kračun

Varnostna višina pri premostitvah in prepustih...........................................................................34

03	Stanje kvalitete vode in sedimentov v slovenskih

     rekah

Tadeja Šter, dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, dr. Urška Kuhar, Bernarda Rotar, Tjaša Muc, Andrej Peternel,
dr. Nataša Dolinar

Primerjava obdobnih ocen ekološkega stanja vodotokov za druga in tretja načrta
upravljanja voda...............................................................................................................................43

mag. Irena Cvitanič, mag. Mojca Dobnikar Tehovnik, mag. Mateja Poje, Edita Sodja

Ocena kemijskega stanja površinskih voda za načrt upravljanja voda 2022-2027..................51

mag. Mateja Poje, Melita Velikonja Martinčič

Mikrobiološka kakovost slovenskih rek na odsekih, namenjenih kopanju................................61
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10