Page 5 - Zbornik 2023
P. 5

34. Mišičev vodarski dan

Lidija Globevnik

V spomin - Peter Muck.......................................................................................................................9

Borut Roškar, Agata Suhadolnik

Uvodnik..............................................................................................................................................11

01	Poplave v Sloveniji v avgustu 2023

Neven Verdnik, Agata Suhadolnik

Vplivi poplav 2023 na nedavno izvedene vodnogospodarske ureditve......................................15

Saša Sobočan, Gregor Šebök

Analiza izrednih dogodkov na porečju reke Mure v letu 2023 in v zadnjih 10 letih..................23

mag. Matija Bogdan Marinček

Poplave ob Savinji novembra 1990 in avgusta 2023 - Primerjava, zaključki in predlogi
sanacije.............................................................................................................................................35

Ana Celestina, mag. Maša Čarf, mag. Aljaž Jenič, Tjaša Kodela, dr. Kaja Pliberšek, Danilo Puklavec, Špela Smrekar

Ribe, ribištvo in poplave..................................................................................................................46

02	Količinsko in kakovostno stanje podzemnih vod v

     Sloveniji

mag. Polonca Mihorko, mag. Marina Gacin, mag. Mojca Dobnikar Tehovnik

Ocena kemijskega stanja podzemne vode - danes in jutri..........................................................55

mag. Marina Gacin, mag. Polonca Mihorko, mag. Irena Cvitanič, mag. Mojca Dobnikar Tehovnik

Preiskovalni monitoring kakovosti voda v vplivnem območju Križne jame.. .............................66

dr. Janko Urbanc, dr. Metka Petrič

Pregled vodnih virov za dopolnilno oskrbo Slovenske obale s pitno vodo................................76

mag. Irena Kopač

Soodvisnost upravljanja s podzemnimi vodami in prehranske varnosti...................................82
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10