Page 8 - Zbornik 31 - 2020
P. 8

mag. Tina Kirn, mag. Jana Meljo, dr. Nataša Smolar-Žvanut

Analiza vodnih pravic za oskrbo s pitno vodo v okviru priprave strokovnih podlag za
Načrt upravljanja voda 2022–2027 ........................................................................................... 123

mag. Jože Papež

Operativni postopki in smernice za odziv na posledice močnih padavin in hudournikov ... 127

dr. Nataša Smolar-Žvanut, mag. Mitja Centa, Iztok Kavčič

Možnosti plovbe na motorni pogon na celinskih vodah z vidika doseganja okoljskih ciljev ... 131

mag. Tina Kirn, dr. Leon Gosar

Preveritev vplivov pomorskega prometa na morsko dno in preveritev obremenitev
s podvodnim hrupom v morskih vodah v pristojnosti Republike Slovenije .......................... 137

doc. dr. Matjaž Glavan, doc. dr. Vesna Zupanc, asist. dr. Rozalija Cvejić, Špela Železnikar, Miha Curk, Urša Pečan,
dr. Rok Mihelič, doc. dr. Marjetka Suhadolc, dr. Igor Prša, dr. Janko Urbanc, dr. Sonja Cerar, doc. dr. Goran Vižintin,
dr. Anja Koroša, dr. Nina Mali, Špela Arh Marinčič, prof. dr. Marina Pintar

Izboljšanje upravljanja kmetijskih zemljišč za izboljšanje kakovosti vode v plitvem
vodonosniku krškega polja (projekt uravivo) ........................................................................... 143

doc. dr. Matjaž Glavan, asist. dr. Rozalija Cvejić, dr. Susanne Klages, dr. Oene Oenema, Meindert Commelin,
prof. dr. Peter Schipper, dr. Gerard Velthof, Fiona A. Nicholson, prof. dr. Berit Hasler, Rikke Krogshave Laursen,
Froukje Maria Platjouw, Sandra Boekhold, Susanne Wuijts, Nicolas Surdyk, prof. dr. Marina Pintar

Gospodarjenje in upravljanje kmetijskih sistemov za zagotavljanje vode dobre kakovosti
za oskrbo s pitno vodo (Projekt FAIRWAY) ................................................................................ 150

Domen Lipovšek, doc. dr. Matjaž Glavan

Analiza orodij za podporo pri odločanju v kmetijstvu za varovanje vodnih virov ................ 158

Urška Blejec, doc. dr. Matjaž Glavan

Možnosti soobstoja kmetijstva in ekološko pomembnih območij posebnih
traviščnih habitatov .................................................................................................................... 166

Gašper Šubelj

Pesticidi v evropskih vodah – kaj nam povedo podatki iz evropskih podatkovnih zbirk ..... 173

Danijel Prevolšek, Petar Petrović

Projekt nujnih del za obnovo zaščitnega sistema Mačva - Odsek 1 (Banov Brod – Salaš
Crnobarski), desni nasip reke Save od km 52+832 do km 63+752,34 .................................. 179
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13