Page 8 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 8

Organiziranost upravljanja voda reke Drave skozi zgodovino

 TRETJIČ

  smo se zbrali 11. decembra 1992 ob temah
  Suša in namakanje, Plazovi in erozija ter
  Sonaravno urejanje vodotokov in krajine.

  Zastavili smo usmeritev, da se na Mišičevem
  dnevu podajajo sestavki na osnovi praktičnih
  izkušenj pri reševanju problemov na terenu,
  projektiranju in izvajanju vodnogospodarskih
  posegov. Predstavitev in obravnava
  znanstvenoraziskovalnega dela pa se odvija
  na Goljevščkovem dnevu v Ljubljani.

  02

  Organiziranost upravljanja voda
  reke Drave skozi zgodovino

  Franci Avšič, dr. Franci Steinman

  Vode urejamo, da bi ob njih               da bi ne prožile plazov, da bi
  bivali, da bi jih lahko pili,              pritekale in odtekale bistre.
  da bi se v njih kopali, da bi
  po njih pluli, da bi jih lahko              Umno organizirano vodno
  premostili, da bi nam gnale               gospodarstvo, urejena vodna
  vodna kolesa, da bi bile v                infrastruktura, vzdrževana
  njih ribe, da bi bila ob njih              korita naravnih voda,
  drevesa, da bi jih obletavale              zagotavljanje in varovanje
  ptice, da bi nam namakale                vodnih zalog, načrtna in
  polja, da bi nas ne poplavljale,             nadzorovana raba ter izraba

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13